Agunnaryd

Ingmar Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kulturansvarig, Medlemsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703463064

Heidi Åsland

Vice ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0735341496

Bengt Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Kriskontakt 0706263064

Mikael Andersson

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702265991

Bengt-Göran Bengtsson

Ledamot 0706653939

Börje Axelsson

Ledamot, Energiansvarig 0703721140

Anders Gunnarsson

Ledamot 0709446811

Magnus Aronsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0722270610

Valberedning

Magnus Aronsson

Valberedning, sammankall. 0722270610

Henrik Nilsson

Valberedning, ledamot 0703363064