Annerstad

Johan Refónd

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0768089836

Fredrik Sjödahl

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0738102601

Ann-Christin Petersson

Sekreterare, Ledamot 0705524015

Karl Melakari

Kassör, Ledamot 0705416160

Michael Sjödal

Ledamot 0372-54075

Roger Salomonsson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0372-10114

Filip Jönsson

Ledamot 0372-92005

Bengt Jinker

Ledamot 0708765585

Valberedning

Göran Sjödal

Valberedning, sammankall. 0703283187

Arne Johansson

Valberedning, ledamot 0706868998

Susanne Gudmundsson

Valberedning, ledamot 0703099977