Berga

Anders Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 0705233035

Kristofer Osbäck

Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0766777378

Jenny Anderberg

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0738389006

Pierre Andersson

Ledamot, Konsumentansvarig 0708440904

Mikael Svensson

Ledamot, Skogsansvarig 0702101092

Caroline Rimmendal

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730626414

Markus Johansson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705824496

Valberedning

Andreas Johansson

Valberedning, sammankall. 0733448890

Per Larsson

Valberedning, ledamot 0705491088

Joakim Nilsson

Valberedning, ledamot 0705811852