Berga

Markus Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-5824496

Anders Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5233035

Pierre Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-8440904

Jenny Anderberg

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-8389006

Glenn Davidsson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-6263964

Mikael Svensson

Ledamot, Skogsansvarig 070-2101092

Caroline Rimmendal

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-0626414

Valberedning

Lars Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6933050