Hamneda

Christian Johnsson

Ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0705476081

Hanna Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0737772997

Thorbjörn Petters

Ledamot, Energiansvarig 0739133807

Roger Johansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702103484

Gustaf Ekströmer

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0738332068

Valberedning

Mikaela Johnsson

Valberedning, sammankall. 0706743951

Levi Davidsson

Valberedning, ledamot 0705750115

Fredrik Larsson

Valberedning, ledamot 0705571501