Odensjö

Klas Nilsson

Ordförande, Ledamot 035-92029

Per Rubin

Vice ordförande, Ledamot 0703092087

Reimer Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0705792084

Monica Wennberg

Kassör, Ledamot 035-93146

Erik Rubin

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig

Lars-Göran Lönn

Ledamot, Energiansvarig, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0768329609

Lisa Martinsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705665940

David Salomonsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702738646

Kristina Petersson

Barn- och ungdomsansvarig 0706246749

Valberedning

Inga-Britt Olsson

Valberedning, sammankall. 035-92077

Monica Karlsson

Valberedning, ledamot

Karin Petersson

Valberedning, ledamot 0705510784