Ryssby-Tutaryd

Anders Aronsson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0702075543

Magnus Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0705340257

Malin Gustavsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-3891301

Lennart Claesson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0702423153

Åsa Johansson

Ledamot 0372-40127

Per-Owe Gustavsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705810017

Annika Aronsson

Konsumentansvarig 0730374486

Valberedning

Annika Aronsson

Valberedning, sammankall. 0730374486

Bengt Nilsson

Valberedning, ledamot 0730600078