Södra Sunnerbo

Alexandra Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702009598

Lars Jonasson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709544873

Anders Gustafsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703911405

Thomas Andersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0720698826

Mattias Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702201650

Andrè Petersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0738326865

Ingvar Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705320604

Valberedning

Anders Svensson

Valberedning, sammankall. 0730643034