Almundsryd

Lena Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0703321299

Johan Svensson

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt 0768331507

Tore Ragnarsson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0705680840

Annica Persson

Kassör, Ledamot 0730682056

Tommy Albinsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0733905910

Ingemar Nilsson

Ledamot, Kriskontakt, Medlemsansvarig 0703191293

Oskar Nilsson

Ledamot, Skogsansvarig 0730243156

Oliver Olsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0729647038

Annica Johansson

Ledamot 0761900730

Ronni Nilsson

Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 0706825076

Valberedning

Johan Svensson

Valberedning, sammankall. 0768331507

Jonas Johansson

Valberedning, ledamot 0702762218