Almundsryd

Oskar Nilsson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0730243156

Johan Svensson

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt 0768331507

Lena Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0703321299

Annica Persson

Kassör, Ledamot 0730682056

Ingemar Nilsson

Ledamot, Kriskontakt, Medlemsansvarig 0703191293

Tommy Albinsson

Ledamot, Konsumentansvarig, Jakt- och viltansvarig 0733905910

Oliver Olsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0729647038

Annica Johansson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0761900730

Anette Nilsson

Ledamot, Energiansvarig 0708325176

Valberedning

Johan Svensson

Valberedning, sammankall. 0768331507

Jonas Johansson

Valberedning, ledamot 0702762218