Linneryd

Marie Olofsson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703766030

Helen Ljung

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0706529405

Frida Ljung

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0702158452

Ingemar Evaldsson

Kassör, Ledamot 0705590216

Daniel Johansson

Ledamot, Medlemsansvarig 0703174204

Arne Petersson

Ledamot, Energiansvarig 0706592234

Jörgen Brorsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705487259

Jonas Åkesson

Ledamot, Skogsansvarig 0730583935

Valberedning

Klas Esaiasson

Valberedning, sammankall. 0470-34418