Södra-Sandsjö

Sven Paulsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706479176

Lars Davidsson

Vice ordförande, Ledamot 0705752782

Jakob Davidsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706712460

Lars-Olof Eskilsson

Ledamot 0705759732

Ingemar Mattsson

Ledamot 0705464632

Kerstin Davidsson

Ledamot 0477-14097

Johanna Haraldsson

Ledamot 0703257082

Karina Wahlbeck

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708395644

Roland Henrysson

Skogsansvarig 0703350949

Per-Olof Nilsson

Barn- och ungdomsansvarig 0703103732

Valberedning

Kenneth Karlsson

Valberedning, sammankall. 0738456059

Sven-Gustaf Svensson

Valberedning, ledamot 0702365934

Ingemar Blomster

Valberedning, ledamot 0731810369