Tingsås

Tobias Andersson

Ordförande, Ledamot 0709408338

Ryno Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0477-12050

Anders Olsson

Sekreterare, Ledamot 0708323268

Adriaan Muller

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 0709468111

Helen Svensson

Ledamot 0477-41045

Valberedning

Lars Henningsson

Valberedning, sammankall. 0703108292

Dag Runesson

Valberedning, ledamot 0707408775