Urshult

Martin Carlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0706240177

Mikael Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0708820797

Magda Sund

Sekreterare, Ledamot 0702930420

Magnus Gustafsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0705339785

Ulrik Haraldsson

Ledamot, Energiansvarig 0703257083

Victor Jönsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 0705480107

Jakob Bengtsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0738090501

Valberedning

Eva Haraldsson

Valberedning, sammankall. 0730584161

Börje Sigfridsson

Valberedning, ledamot 0730382535

Sven-Olof Johansson

Valberedning, ledamot 0708669117

Frans Petersson

Valberedning, ledamot 0705789821