Väckelsång

Bengt Albinsson

Ordförande, Ledamot 070-3614903

Oscar Davidsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 076-8543430

Carl Albinsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708672761

Lena Gustavsson

Kassör, Ledamot 0477-779058

Valberedning

Tommy Karlsson

Valberedning, sammankall. 0704-938681

Ingemar Persson

Valberedning, ledamot 0706-704508