Väckelsång

Bengt Albinsson

Ordförande, Ledamot 0703614903

Hans Persson

Vice ordförande, Ledamot 0705142275

Carl Albinsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708672761

Karl Ödén

Ledamot 0705632581

Valberedning

Tommy Karlsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0704938681

Ingemar Persson

Valberedning, ledamot 0706704508