Älmeboda

Camilla Hilmersson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 0706314412

Kent Algotsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0702458055

Tobias Holmqvist

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-6429721

Ingmar Andersson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706961144

Anders Kjellson

Ledamot 0705159790

David Holgersson

Ledamot, Skogsansvarig 0706861027

Valberedning

Magnus Rinaldo

Valberedning, sammankall. 0703965908

Ingemar Johansson

Valberedning, ledamot 0477-65025