Nottebäck

Magnus Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0708730927

Oskar Arvidsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5840821

Ing-Mari Arvidsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 0703803194

Håkan Sjöstrand

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0705907765

Daniel Sande

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702824884

Per-Olof Rosell

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706076179

Valberedning

Sven Axelsson

Valberedning, ledamot 0738336032