Åseda

Nils-Magnus Tover

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0706259625

Niklas Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0767671795

Ingrid Petersson

Sekreterare, Ledamot 0701518124

Margareta Johansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0703452820

Tommy Petersson

Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig 0705128616

Anders Johansson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 0705617014

Ellinor Silvermyr

Ledamot

Jenny Isaksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0735400666

Valberedning

Anders Johansson

Valberedning, sammankall. 0703437491

Rune Grahn

Valberedning, ledamot 0761146523

Vejne Lindqvist

Valberedning, ledamot 0474-50022