Älghult

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0702004811

Roy Gruvhagen

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 0706436602

Ylva Runemalm

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703764959

Magnus Gillsjö

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706996435

Charlott Lindgren

Ledamot, Energiansvarig 0702517257

David Erlandsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703668165

Stefan Andersson

Ledamot, Konsumentansvarig 0706773090

Björn Andersson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 0706869527

Valberedning

Leif Johansson

Valberedning, sammankall. 0702004811

Conny Åberg

Valberedning, ledamot

Magnus Gustafsson

Valberedning, ledamot 0706564015

Ingvald Törnqvist

Valberedning, ledamot 0706278159