Bergunda

Stefan Runesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705467012

Lars Runefors

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 070-2377007

Jakob Aronsson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Jonas Svensson

Kassör, Ledamot 0768079583

Kennert Gustavsson

Ledamot 0706770035

Malin Holmquist

Ledamot, Medlemsansvarig 0709792778

Greger Runesson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706701102

Martin Inemo

Ledamot 0705098313

Alexander Håkansson

Ledamot 0725811618

Valberedning

Lars-Göran Isaksson

Valberedning, sammankall. 0706669185

Kenth Runesson

Valberedning, ledamot 0705268009

Pia Nilsson

Valberedning, ledamot 0470-67041