Gårdsby

Caroline Sand

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-8947506

Karl Sannesson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-6507428

Bengt Samuelsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3461102

Pernilla Berglund

Ledamot 070-3334856

Nils Johansson

Ledamot 073-4003272

Christer Jonasson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0733-584755

Birgitta Karlsson

Ledamot 076-8011184

Mats Johansson

Skogsansvarig 073-3600985

Lars Strömgren

Jakt- och viltansvarig 0709-261152

Valberedning

Mats Johansson

Valberedning, sammankall. 073-3600985

Lars Strömgren

Valberedning, ledamot 0709-261152

Alf Löfgren

Valberedning, ledamot 070-8386258