Jät-Uråsa

Björn Claesson

Ordförande, Ledamot 0708320269

Ola Bladh

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0702022498

Claes Olsson

Sekreterare, Ledamot 0709680161

Martin Lindeqvist

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706238009

Magnus Pettersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 0708690884

Annika Saläng

Ledamot, Konsumentansvarig 0706705205

Erika Henriksson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702522954

Valberedning

Lars Olsson

Valberedning, sammankall. 0703534954

Mats Gustafsson

Valberedning, ledamot 0727432043

Niklas Saläng

Valberedning, ledamot 0702134442