Mellersta Kinnevald

Lena Stenemo

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-6838775

Andreas Magnusson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6679105

Helena Åkesson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-0221293

Lars-Erik Johnsson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 070-6762853

Ulf Johansson

Ledamot 070-3353836

Tobias Rejdvik

Ledamot, Skogsansvarig 070-3250194

Charlotte Malmqvist

Ledamot, Medlemsansvarig 0705665401

Filip Jägervall

Ledamot 0735358348

Valberedning

Håkan Torstensson

Valberedning, sammankall. 070-9460829

Gunnar Fritzén

Valberedning, ledamot 070-6706092