Mellersta Kinnevald

Lena Stenemo

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706838775

Andreas Magnusson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0706679105

Filip Jägervall

Sekreterare, Ledamot 0735358348

Lars-Erik Johnsson

Kassör, Ledamot 0706762853

Wilhelm Ivansson

Ledamot 0768108163

Linda Karlsson

Ledamot 0722398068

Daniel Widnemark

Ledamot 0702508552

Charlotte Malmqvist

Ledamot 0705665401

Valberedning

Alexander Rydberg

Valberedning, sammankall. 0707760117

Håkan Torstensson

Valberedning, ledamot 0709460829