Värends Nöbbele

Catarina Vernersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3274069

David Sandberg

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0706989233

Sven Arnoldsson

Sekreterare, Ledamot 0703988559

Wiveka Delin

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0703827815

Fanny Johansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Leif Lundahl

Ledamot, Energiansvarig 0705298535

Camilla Logarn

Ledamot, Skogsansvarig 0708717614

Valberedning

Bengt Paulsson

Valberedning, sammankall. 0768035388

Kennerth Carlsson

Valberedning, ledamot 0708982185

Jan-Erik Virdebrant

Valberedning, ledamot 0702451661