Asa-Rottnebygdens

Gustav Fridolf

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708993059

Oscar Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703581539

Carin Hoflund

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0709237696

Maria Vernersson

Kassör, Ledamot 0705360613

Jesper Åkesson

Ledamot 0730328994

Anna Håkansson

Ledamot 0702629299

Jenny Liljengren

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0766190074

Valberedning

Göran Johannisson

Valberedning, sammankall. 0736791046

Ulf Svensson

Valberedning, ledamot 0703193050

Staffan Jonsson

Valberedning, ledamot 0705294048

Marc Giraud

Valberedning, ledamot 0703557600