Asa-Rottnebygdens

Gustav Fridolf

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708993059

Oscar Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0703581539

Carin Hoflund

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0709237696

Maria Vernersson

Kassör, Ledamot 0705360613

Jesper Åkesson

Ledamot 0730328994

Anna Håkansson

Ledamot 0702629299

Jenny Liljengren

Ledamot 0766190074

Valberedning

Göran Johannisson

Valberedning, sammankall. 0736791046

Ulf Svensson

Valberedning, ledamot 0703193050

Staffan Jonsson

Valberedning, ledamot 0705294048

Marc Giraud

Valberedning, ledamot 0703557600