Växjöortens

Christian Horn

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2344642

Johan Samuelsson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 076-1802810

Johanna Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0768880709

Henrik Persson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0709594330

Emelie Johansson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0708725740

Susanne Larsson

Ledamot, Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705508467

Valberedning

Magnus Johansson

Valberedning, sammankall. 0768303600

Per-Ola Johansson

Valberedning, ledamot 0706677851