Västra Norrvidinge

Anders Hermansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-8172878

Johan Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 0472-76335

Annika Knutsson

Sekreterare, Ledamot 0706204232

Britt-Mari Engberg

Kassör, Ledamot 0706621632

Peter Ericsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706387325

Mikael Engberg

Ledamot, Konsumentansvarig 0708260895

Hans Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig 0708490886

Christoffer Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0722250268

Björn Persson

Ledamot

Valberedning

Anders Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0731599061

Agne Frejfors

Valberedning, ledamot 0703762023

Ann-Cathrine Karlsson

Valberedning, ledamot 0703292564