Härlunda

Robin Henriksson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6907710

Göran Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705816578

Anna Henriksson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 0762096463

Bengt Martinsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706976668

Mats Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 0702832326

Ingvar Eriksson

Ledamot 0702558479

Ronny Henriksson

Ledamot 0762096463

Mats Lindström

Ledamot, Energiansvarig 0705858015

Valberedning

Börje Arnoldsson

Valberedning, sammankall. 0703035915

Ingmarie Nilsson

Valberedning, ledamot 0730267997