Virestad

Johan Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 070-3504836

Greta Ivarsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5816493

Emil Råpsten

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 070-3223435

Sven-Johan Bengtsson

Ledamot 070-6606936

Johanna Svensson

Ledamot 070-8412995

Jenny Einarsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-3925443

David Karlsson

Ledamot 070-2742520

Peter Sandberg

Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-7852073

Valberedning

Börje Olofsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-8251219

Anders Ivarsson

Valberedning, ledamot 070-6187798