Virestad

Johan Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0703504836

Sven-Johan Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 0706606936

Greta Ivarsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0705816493

Jenny Einarsson

Kassör, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0703928195

Magnus Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0768300298

David Karlsson

Ledamot 070-2742520

Emil Råpsten

Ledamot, Konsumentansvarig 0703223435

Johanna Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708412995

Christina Hartman

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702296701

Börje Olofsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708251219

Valberedning

Samuel Karlsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0730622209

Anders Ivarsson

Valberedning, ledamot 0706187798