Ukna

Sofie Johansson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 0708123587

Karl Gruvebäck

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0735445320

Martin Fredriksson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702348245

Linnéa Hjortbrandt

Kassör, Ledamot 0730621091

Roger Edström

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0706014292

Andreas Uppsale

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703392962

Hannah Robertsson

Ledamot 0705917976

Valberedning

David Kasselstrand

Valberedning, sammankall. 0702782818

Catarina Rydén

Valberedning, ledamot 0493-72046