Dalhem-Överum

Håkan Svensson

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt, Medlemsansvarig 0703955631

Eva Carlsson

Vice ordförande, Ledamot 0739653052

Signhild Svensson

Sekreterare, Ledamot 0702187941

Mats Svensson

Kassör, Ledamot 0730347525

Per Andersson

Ledamot 0738223430

Tommy Karlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 0706348602

Bengt Andersson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703966615

Britt-Marie Svensson

Barn- och ungdomsansvarig 0493-32030

Valberedning

Maj-Britt Andersson

Valberedning, sammankall. 0705248143

Britt-Marie Svensson

Valberedning, ledamot 0493-32030