Västra Ed

Håkan Hjalmarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706722740

Otto Jacobsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0701303846

Sofia Pettersson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703714053

Eva Mattsson

Kassör, Ledamot 0732469895

Henrik Östersten

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703761970

Johan Djerf

Ledamot 0738277371

Lilian Hjalmarsson

Kulturansvarig 0707620841

Valberedning

Ann-Katrin Jacobsson

Valberedning, sammankall. 0708452918

Lilian Hjalmarsson

Valberedning, ledamot 0707620841