Loftahammar

Sofia Riedmüller

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 0702374282

Anders Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0493-61868

Carina Kind

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0493-68143

Anders Johansson

Kassör, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0706865950

Christina Nilsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0493-61759

Bengt Davidsson

Ledamot 0707760924

Martin Johansson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0733666735

Björn Riedmüller

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739037509

Valberedning

Tomas Karlsson

Valberedning, sammankall. 0703379599

Anders Karlsson

Valberedning, ledamot 0709757680