Lofta

Stefan Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706863176

Magnus Härnström

Vice ordförande, Ledamot 0704611706

Johanna Björkman

Sekreterare, Ledamot 0702017833

Daniel Kvist

Kassör, Ledamot 0735932123

Valberedning

Helena Stenberg

Valberedning, sammankall. 0493-63176

Lena Persson

Valberedning, ledamot 0703183879

Lena Persson

Valberedning, ledamot 0493-63125