Lofta

Stefan Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6863176

Johanna Björkman

Vice ordförande, Ledamot

Sophia Isberg

Sekreterare, Ledamot 0739-031201

Daniel Kvist

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0735-932123

Magnus Härnström

Ledamot 070-4611706

Göran Johansson

Ledamot 070-3730934

Valberedning

Helena Stenberg

Valberedning, sammankall. 0493-63176

Lena Persson

Valberedning, ledamot 070-3183879

Lena Persson

Valberedning, ledamot 0493-63125