Gamleby

Emma Norberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0735459660

Mikael Andersson

Sekreterare, Ledamot 0702474722

Per Ekenger

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0704806689

Håkan Lundgren

Ledamot 070-6572522

Fredrik Andersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0702384978

Erik Johansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0708501796

Christian Thorvaldsson

Ledamot 0768310370

Conny Jakobsson

Skogsansvarig 0702050107

Peter Gabrielson

Jakt- och viltansvarig 0708174995

Valberedning

Mattias Roos

Valberedning, sammankall. 0738167326