Blackstad

Hanna Ingesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0703785674

Björn Ingesson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0702546157

Albin Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0706764683

Patrik Andersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0738406272

Jens Johansson

Ledamot 0703650553

Per Svensson

Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705140038

Jan Karlsson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703629097

Magnus Svensson

Flyghavreansvarig 0705424580

Valberedning

Per Svensson

Valberedning, sammankall. 0705140038

Magnus Svensson

Valberedning, ledamot 0705424580