Hjorted

Anders Magnusson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706033062

Magnus Selerud

Vice ordförande, Ledamot 0730203104

Fredrick Åhlin

Sekreterare, Ledamot 0703389360

Barbro Nilsson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 0735255334

Håkan Wärling

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705773017

David Klasén

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706653075

Elisabeth Karlsson

Ledamot 0706631413

Kjell Arvidsson

Ledamot 0704826343

Henrik Karlsson

Barn- och ungdomsansvarig 073-8065100

Valberedning

Reino Ingemarsson

Valberedning, sammankall. 0705578843

Lars-Åke Olsson

Valberedning, ledamot 0708489778

Mats Djurstedt

Valberedning, ledamot 0705778766