Frödinge-Locknevi

Magnus Djurstedt

Ordförande, Ledamot 0705853835

Markus Pettersson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0738077707

Annelie Ekenstam

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0738472052

Carina Andersson

Kassör, Ledamot 0730610165

Ronnie Adolfsén

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703140194

Mats Johansson

Ledamot, Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703625920

Märtha Honett

Ledamot, Medlemsansvarig 0702008510

Håkan Jonsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0705338214

Lena Carlsson

Ledamot 0492-42055

Valberedning

Leif Svensson

Valberedning, sammankall. 0705240145

Magnus Bobeck

Valberedning, ledamot 0703137530

Anders Karlsson

Valberedning, ledamot 0706072629

Henrik Peterson

Valberedning, ledamot 0705338137

Jerker Gustavsson

Valberedning, ledamot 0705710456