Vena-Hultsfred

Anders Nelson

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0707511429

Eric Solberg

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705252745

Elisabeth Karlsson

Kassör, Ledamot 0703315076

Fredrik Svensson

Ledamot, Medlemsansvarig 0705500964

Niklas Wahlman

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0705463739

Valberedning

Daniel Edgren

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0733060127

Ulf Rosberg

Valberedning, ledamot 0705755046

Anders Nelson

Valberedning, ledamot 0707511429