Tuna

Alexander Fungmark

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2895798

Jerker Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-6867131

Åke Hammarskjöld

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6241936

Nils-Olof Törnkvist

Kassör, Ledamot 070-5432535

Kjell Davidsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5134341

Valberedning

Per Petersson

Valberedning, ledamot 0492-52080

Bengt Andersson

Valberedning, ledamot 0491-42036