Tuna

Alexander Fungmark

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2895798

Jerker Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-6867131

Åke Hammarskjöld

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6241936

Nils-Olof Törnkvist

Kassör, Ledamot 070-5432535

Valberedning

Ola Carlsson

Valberedning, sammankall. 070-574 53 26