Tuna

Alexander Fungmark

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702895798

Jerker Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0706867131

Åke Hammarskjöld

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706241936

Nils-Olof Thörnqvist

Kassör, Ledamot 0705436535

Valberedning

Ola Carlsson

Valberedning, sammankall. 0705745326