Misterhult

Tony Lindgren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0761031403

Bo Munter

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-4223097

Carina Sjögren

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 073-3443984

Malin Adolfsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0738133371

Jan Adolfsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0768027458

Conny Skoglycka

Ledamot 0706854593

Angelica Bäck

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703785545

Dan Pettersson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705086103

Valberedning

Kerstin Karlsson

Valberedning, sammankall. 0702868169

Dan Pettersson

Valberedning, ledamot 0705086103