Kristdala

Ann-Charlotte Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 073-0678242

Lars Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-5574021

Fredrik Holgersson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5232480

Viveka Stuhre

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Stefan Andersson

Ledamot, Skogsansvarig 070-622 08 87

Anders Nilsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6268276

Jonas Ottosson

Ledamot, Energiansvarig 0706-738425

Roland Blixt

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3443586

Valberedning

Åke Petersson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-578 32 69

Christer Karlsson

Valberedning, ledamot 0491-72011