Målilla

Åke Birgersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706518274

Arne Nelson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702278668

Jakob Birgersson

Kassör, Ledamot

Anders Johansson

Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706469584