Målilla

Åke Birgersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6518274

Arne Nelson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2278668

Lars Hygstedt

Sekreterare, Ledamot 070-9112089

Jakob Birgersson

Kassör, Ledamot

Anders Johansson

Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6469584

Valberedning

Börje Karlsson

Valberedning, sammankall. 0495-22174