Döderhult

Lars Söderberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703059898

Lars Wyckman

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5252047

Catrin Alfredsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0702923010

Kenth Nilsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705763131

Catharina Syrén

Ledamot, Konsumentansvarig 0703683548

Erik Ekeräng

Ledamot 0768336008

Jonas Sköld

Ledamot 0702057786

Mikael Johansson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0702068350

Wiktor Hjalmarsson

Ledamot 0703182035

Niklas Edvinsson

Ledamot 0705167070

Hans Nilsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0736503738

Valberedning

Göran Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706300027

Hans Nilsson

Valberedning, ledamot 0736503738

Eva Ottosson

Valberedning, ledamot 0706083328