Döderhult

Lars Söderberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703059898

Lars Wyckman

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705252047

Catrin Alfredsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0702923010

Kenth Nilsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705763131

Catharina Syrén

Ledamot, Konsumentansvarig 0703683548

Jan-Åke Erlandsson

Ledamot 0705223019

Niklas Edvinsson

Ledamot, Skogsansvarig 0705167070

Åke Lundqvist

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0703199540

Hans Nilsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0736503738

Valberedning

Göran Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706300027

Eva Ottosson

Valberedning, ledamot 0706083328

Hans Nilsson

Valberedning, ledamot 0736503738