Högsby-Fagerhult

Ulrica Rosvall

Ordförande, Ledamot 0703815033

Helene Hult

Vice ordförande, Ledamot 0703984993

Emma Soelberg

Sekreterare, Ledamot 0735267891

Niclas Petersson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706239767

Håkan Karlsson

Ledamot 0705146765

Thomas Ivarsson

Ledamot 0703443716

Ulf Gustafsson

Ledamot 0708416725

Gert Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702486028

Valberedning

Eva Engdahl

Valberedning, sammankall. 0706587323

Margareta Carlsson

Valberedning, ledamot 0702591582