Mönsteråsbygden

Peter Wikström

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 0705696033

Inga Jonsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-5357901

Hans Dahlin

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730579519

Carl-Henrik Widerström

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 0708324341

Martin Linder

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0703555166

Henrik Gustafsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Elin Jonsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0708430674

Therese Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0706006889

Valberedning

Ulf Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0499-31022

Morgan Karlsson

Valberedning, ledamot 0706597755