Mönsteråsbygden

Peter Wikström

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 070-5696033

Inga Jonsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705-357901

Hans Dahlin

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-579519

Carl-Henrik Widerström

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 070-8324341

Magdalena Läggeberger

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0702-193991

Henrik Gustafsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Martin Linder

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 070-3555166

Elin Jonsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-8430674

Valberedning

Ulf Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0499-31022

Peter Jonsson

Valberedning, ledamot 070-6093550