Ryssby-Åby

Peter Ustrup

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7672248

Magnus Egertz

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-8678473

Christian Sehler

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 073-7707657

Daniel Svensson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 070-5351104

Niclas Ragnarsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 073-8012277

Adam Nimbs

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8818381

Bo Svensén

Ledamot, Energiansvarig 070-6543780

Valberedning

Lennart Svenzén

Valberedning, sammankall. 070-6543781

Jonas Adolfsson

Valberedning, ledamot 070-3356069

Karl Persson

Valberedning, ledamot 070-7542503