Förlösa

Ingemar Wahlmark

Ordförande, Ledamot 0706474840

Anja Meurling

Vice ordförande, Ledamot 0721991771

Karin Thunberg

Sekreterare, Ledamot 0703338314

Carl Wallerström

Kassör, Ledamot 0703693648

Valberedning

Carl Meurling

Valberedning, sammankall. 0703414346