St-Sigfrid

Jörgen Petersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705-500522

Gösta Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-7715084

Stefan Liljeborg

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0768-555124

Stefan Barrdahl

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5144789

Anette Turowski

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0480-52000

Mats Olsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0706-268888

Anders Sturesson

Ledamot 0480-55277

Gilbert Persson

Jakt- och viltansvarig 0480-31000

Valberedning

Börje Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0480-52054

Gilbert Persson

Valberedning, ledamot 0480-31000