St-Sigfrid

Jörgen Petersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705500522

Gösta Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0707715084

Stefan Liljeborg

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0768555124

Stefan Barrdahl

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705144789

Anette Turowski

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0705837149

Mats Olsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0706268888

Anders Sturesson

Ledamot 0480-55277

Gilbert Persson

Jakt- och viltansvarig 0480-31000

Valberedning

Börje Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0480-52054

Gilbert Persson

Valberedning, ledamot 0480-31000