Mortorp-Karlslunda

Helene Råsenfeldt

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 0731560115

Henrik Jaensson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702504348

Fredrik Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0708795516

Karl Sandermo

Kassör, Ledamot 0705726602

André Torstensson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 0730376058

Isak Fröler

Ledamot, Medlemsansvarig 0708468491

Gustav Danielsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0730666552

Magnus Edvinsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig

Valberedning

Ida Kuskmålen

Valberedning, sammankall.

Anna Hall

Valberedning, ledamot 0709628019