Mörebygdens

Kristina Gratte

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0702647828

Anna Emrin

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703300411

Per Danielsson

Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0709817916

Martin Eskilsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706249351

Aron Cedergren

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702135115

Cecilia Olsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703160935

Valberedning

Ingvar Jakobsson

Valberedning, sammankall. 0702496079

Peter Gustafsson

Valberedning, ledamot 0705498448