Torsåsbygden

Martin Aspernäs

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0709943092

Ralf Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-9321173

Ingela Övgård

Sekreterare, Ledamot 0706411446

Mats Hultenius

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705427043

Germund Eriksson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0708999888

Klern Bondesson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0486-32151

Magnus Svensson

Ledamot, Energiansvarig 0705650293

Bjarne Reinholdsson

Ledamot, Skogsansvarig 0703944582

Stefan Karlsson

Ledamot 0708440142

Magnus Bondesson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708772130

Lucas Svensson

Ledamot 0767712012

Valberedning

Bengt Bertilsson

Valberedning, sammankall. 0708111535

Magnus Karlsson

Valberedning, ledamot 0706781986